Privacyverklaring Frouwine Kielman in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Frouwine Kielman, docente Yoga en Buteyko ademhalingstechniek in Winsum en in Bedum, wonende Lombok 43 te Winsum is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van gegevens zoals bescheven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens Frouwine Kielman:
frouwine.kielman@kpnplanet.nl
Tel: 0595 442682
06 4240753206
Website: www.yoga-winsum.nl
Op deze website worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

Gegevens die Frouwine Kielman verwerkt en opslaat zijn: Naam – Adres – Postcode – Woonplaats – E-mailadres – Tel.nr. en zo nodig Gezondheidsgegevens.

Aan de cliënten van Frouwine Kielman zal toestemming worden gevraagd d.m.v. een formulier om deze gegevens te mogen gebruiken ten behoeve van haar praktijkvoering.

De genoemde informatie heeft Frouwine Kielman nodig voor een goede praktijkvoering en zullen door haar worden bewaard. Dit geldt ook voor de gegevens van ex-clienten met het oog op een eventuele terugkomst.

Bovengenoemde persoonlijke gegevens zijn enkel en alleen voor eigen gebruik en worden niet verstrekt aan derden. Frouwine Kielman neemt de bescherming daarvan erg serieus en past maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Afgezien van de vooraf door u ingevulde vragenlijst, die in een afgesloten kast wordt opgeborgen, zijn uw gegevens gedigitaliseerd en beschermd met een wachtwoord.

Niemand kan de aan Frouwine Kielman toevertrouwde informatie bekijken. Wel heeft iedereen het recht om de eigen gegevens in te zien of te laten wijzigen. Ex-cliënten worden indien gewenst uit haar bestanden verwijderd.
Verzoeken daartoe kunnen per e-mail aan frouwine.kielman@kpnplanet.nl worden gedaan.

Mocht de indruk bestaan dat Frouwine Kielman persoonlijke gegevens niet goed beveiligt of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur contact met haar op via frouwine.kielman@kpnplanet.nl

Overigens is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Alle cliënten zullen een kopie van deze verordening ontvangen.

Winsum, augustus, 2018.